User description

Perubahan zaman dan perkembangan teknologi sudah mempengaruhi beberapa besar kehidupan masyarakat tak terkecuali umat Islam. penaungu.com merupakan salah satu teknologi yang sudah tak dapat ditahan lagi dampaknya di tengah masyarakat. Salah satu pengaruh positif dari dunia maya bagi umat Islam ialah munculnya pelbagai blog Islami yang dapat menjadi salah satu sarana belajar sekaligus dakwah bagi umat Islam. Di era komputerisasi ini memang kabar menjadi sangat kencang tersebar ke semua penjuru dunia. Berita yang positif menjadi salah satu kebutuhan yang harus di sebarkan terhadap orang banyak.Salah satu kabar positif yang perlu disebarkan adalah mengenai pemahaman keagamaan yang baik. Kaum muslim yang adaptif kepada perkembangan teknologi ini telah betul-betul bagus dalam memanfaatkan kecepatan penyebaran info di era digital. Mereka menjadi jembatan bagi umat Islam yang awam kepada pengetahuan Islam dan tidak memiliki jalan masuk dengan ulama, kyai, atau guru agama di sekitar mereka. Belajar Islam menjadi kian gampang di era komputerisasi ini. Hampir berjenis-jenis informasi yang berhubungan dengan ilmu keislaman bisa ditemukan di media komputerisasi, baik itu dunia maya maupun e-book.Oleh karena itu ketika ini tak ada alasan untuk tak mempelajari agama Islam lebih dalam. Ilmu keislaman mulai dari sejarah, fiqh, hadits, tafsir, dan lainnya telah bisa dijumpai di beragam blog Islami yang tersebar di Dunia. Sebagian blog tersebut ada yang mengkhususkan pembahasan pada bidangnya. Ada pula blog Islam yang memberikan ruang pembicaraan antara pengunjung blog dengan pemilik blog, hal ini juga dapat menjadi poin tambah bagi pemahaman penanya. Keberadaan blog-blog tersebut bisa menjadi pilihan mudah untuk menjawab pelbagai pertanyaan yang mungkin suatu saat timbul dalam benak seorang muslim dan membutuhkan jawaban yang kencang.Meski semacam itu, dalam mempelajari atau belajar Islam secara digital ada beberapa hal yang perlu diamati. Pertama, tak meninggalkan pembelajaran dengan para guru agama, kyai, atau ulama yang paham terhadap ilmu agama di sekitar Anda. Kedua, pilihkan blog-blog yang terpercaya. Blog-blog yang memang dikelola oleh orang-orang yang pakar dibidangnya. Ketiga, jangan lupa untuk terus memperbanyak sumber autentik terpercaya agar isu keislaman yang diperoleh tidak salah atau melenceng dari apa yang mesti. Keempat, terus belajar, sebab ilmu agama yakni ilmu yang semestinya dipelajari dari lahir hingga ke liang lahat. Seseorang yang terus belajar tidak akan bosan untuk terus mengoreksi diri.Terakhir, walau bagaimanapun, berjenis-jenis kemudahan yang ada ketika ini ialah rahmat yang wajib disyukuri dan juga diimbangi dengan keimanan yang kuat supaya apa yang dipelajari bisa menjadi manfaat dan mendatangkan kemaslahatan. Kemudahan belajar Islam di era digital ini lewat beraneka blog Islami masih dapat menjadi pilihan pelajaran yang cukup untuk memahami Islam. Semoga dengan hadirnya bermacam-macam kemudahan tersebut menambah semangat umat Islam untuk terus belajar dan belajar.